Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-03-14 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS6 angående bolagiseringen av Statens järnvägar jämte motioner. (KS)

3. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa näringspolitiska frågor. (JF)

4. Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet över proposition 2005/06:76 om kärnsäkerhet och strålskydd jämte motion. (UR)

5. Fråga om bildande av arbetsgrupp inom utskottet för beredning av grönbok om energipolitiken m.m.

6. Inbjudan till offentlig hearing (för två ledamöter) om hur beroendet av olja och andra fossila bränslen kan minskas för bebyggelse, industri och kraftproduktion den 22 mars kl. 09.00 - 11.15.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 9
3. Förslag till betänkande nr 13
4. PM (inkl. motion)
6. Inbjudan
7. Inbjudan från Insamlingsstiftelsen (IFS) rådgivningscentrum till lunchseminarium i riksdagen