Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:27

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa handelspolitiska frågor. (SG)

3. Departementsrådet Sven Sjögren, kanslirådet Ulrica Dyrke och departementssekreterare Sofia Medin, Näringsdepartementet, kanslirådet Lena Odland, Jordbruksdepartementet, och analytiker Anna Sandström, Vinnova, lämnar information om strategiprogrammet för läkemedel, bioteknik och medicinteknik.

4. Fråga om möte med talmansdelegation från Polen den 19 eller 20 april.

5. Fråga om möte med två ledamöter från franska senaten torsdagen den 11 maj ca kl. 10.00 (efter utskottssammanträdet) rörande frågor om förnybar energi.

6. Inbjudan till internationell rymd- och flygutställning i Berlin den 18 maj.

7. Fråga om utskottets behandling av proposition 2005/06:143 om miljövänlig el med vindkraft.

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 14
3. Strategiprogram
6. Inbjudan med program
7. Förteckning över deltagare till besök hos Astra Zeneca.