Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-04-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Generaldirektör Claes Norgren, rättschef Magnus Ulriksson och ekonom Karl Lundvall, Konkurrensverket, lämnar information om konkurrensen inom dagligvaruhandeln.

3. Behandling av motioner om vissa konkurrenspolitiska frågor. (KS)

4. Behandling av proposition 2005/06:158 om åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m. jämte motioner. (JF)

5. Fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motion. (UR)

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. PM och motionshäfte
4. PM och motionshäfte
5. PM