Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2006-05-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsutdrag.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av Riksrevisionens styrelses redogörelse 2005/06:RRS18 angående statens stöd till regional projektverksamhet jämte motioner. (SG)

3. Behandling av proposition 2005/06:127 om forskning och ny teknik för framtidens energisystem jämte motioner. (JF)

4. Mottagande av förslag i den ekonomiska vårpropositionen rörande småskalig vattenkraft från finansutskottet.

5. Mottagande av motionsyrkande från miljö- och jordbruksutskottet.

6. Fråga om hearing om elmarknaden.

7. Information om avslutningsfesten den 31 maj.

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll
2. Förslag till betänkande nr 20
3. PM och motionshäfte
8. Enkät och inkommen skrivelse