Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2007-01-30 kl. 11:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista

Näringsutskottet 2006/07:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, lämnar information för samråd om EU:s förslag till energipolitisk strategi för Europa.

3. Behandling av skrivelse 2006/07:23 om Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006 - 2008 jämte motioner. (KS)

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Kommissionens meddelande om en energipolitik för Europa. (PM från Näringsdepartementet utsänds senare)
3. PM och motionshäfte
4. Inbjudan till offentlig utfrågning från trafikutskottet