Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2007-02-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista

Näringsutskottet 2006/07:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14
Datum och tid: 09:30
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

Utskottet håller offentlig utfrågning om basindustrins elförsörjning med program enligt bilaga.

Bilagor


Program