Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-03-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:19

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (11.00-11.30) Statssekreterare Magnus G Graner, departementrsrådet Christine Lager, ämnesrådet Kristina Holmgren och ämnessakkunnige Maria Westman-Clément, Justitiedepartementet, lämnar information för senare överläggning rörande förslag om ändring i mönsterskyddsdirektivet.

3. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa handelspolitiska frågor. (SG)

4. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över kommissionens meddelande (SEK/2007/1188) om en budgetreform för ett Europa i förändring. (SG)

5. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS9 angående Almi Företagspartner AB och samhällsuppdraget samt redogörelse 2007/08:RRS7 angående statens företagsfrämjande insatser och prioriterade gruppers företagande jämte motioner. (KS)

6. Fråga om överlämnande till miljö- och jordbruksutskottet av motion 2007/08:U347 yrkande 4 (s) om gasledningen i Östersjön och Sveriges ekonomiska zon.

7. Information om den inplanerade studieresan till Nordnorge och Kiruna den 1-5 september.

8. Information om UNCTAD-konferensen i Ghana den 20-25 april.

9. Fråga om möte med Polens talman preliminärt den 2 april kl. 14.00 (om bl.a. energifrågor).

10. Fråga om möte med parlamentsdelegation från Tjeckien den 21 maj (kl. 10.30-13.15) tillsammans med trafikutskottet (om bl.a. energifrågor).

11. Information om förändringar i sessionssalen.

12. Kanslimeddelanden.

13. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. EU-information från Justitiedepartementet samt skrivelse från Bildelsgrossisterna
3. Förslag till betänkande nr 9
4. Förslag till yttrande nr 3
5. Recit till betänkande nr 7
7. Utkast till program