Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:30
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Verkställande direktör Svenåke Berglie, Fordons Komponent Gruppen, lämnar information om utvecklingen för underleverantörer till fordonsindustrin.

3. (kl. 11.45) Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnar information om WTO-förhandlingarna och om EU:s ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med Afrika, Västindien och Stillahavsregionen.

4. Fråga om att bereda trafikutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S jämte eventuella motioner.

5. Fråga om möte (ev. tillsammans med MJU) med irländska parlamentets utskott för klimatförändringar och energisäkerhet torsdagen den 22 maj (kl. 14.30-15.30).

6. Förslag om de två inledande sammanträdena under nästa riksmöte (18 september kl. 09.30 resp. 2 oktober kl. 09.30).

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information från Fordons Komponent Gruppen