Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:32

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg, Posten AB, lämnar information om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

2. Protokollsjustering.

3. Justering av betänkande med anledning av proposition 2007/08:135 om ny konkurrenslag m.m. jämte motioner. (KS)

4. Fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över förslag i den ekonomiska vårpropositionen. (UR)

5. Fråga om eventuellt yttrande till finansutskottet över årsredovisning för staten respektive förslag om tilläggsbudget. (UR)

6. Behandling av vitbok (för utlåtande) om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler. (KS)

7. Inbjudan till parlamentarisk WTO-konferens i Genève den 11 och 12 september (för en ledamot).

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev övriga ärenden.

Bilagor


2. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till betänkande nr 14
4. PM
5. PM och motionshäfte
6. Vitbok, fakta-PM och PM
7. Inbjudan
8. Skrivelse från Oberoende Elhandlare samt OH-bilder