Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-05-20 kl. 10:30

Utskottsmöte 2007/08:34

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:34
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 10.30) Generaldirektör Marianne Treschow och avdelningschef Sten Selander, Post- och telestyrelsen (PTS), lämnar information om PTS remissynpunkter över promemoria om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

3. (kl. 11.15-12.15) Näringsminister Maud Olofsson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar upplysningar om olika aktuella EU-frågor enligt följande:

a) för överläggning rörande stöd till hållbar energiutvinning från fossila bränslen (den s.k. CCS-tekniken),

b) för överläggning rörande olika förslag för att stimulera en konkurrenskraftig och innovativ europeisk industri,

c) för information rörande arbetet med regelförenkling,

d) för information rörande övriga aktuella frågor på konkurrenskraftsrådets möte den 29 och 30 maj.

4. Inkomna EU-dokument.

5. Inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet till seminarium om Sveriges miljömål torsdagen den 5 juni kl. 08.30-11.55 i förstakammarsalen.

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Två protokoll
2. PTS remissvar
3. KOM-dokument och PM
4. Förteckning över inkomna EU-dokument
5. Inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet
6. OH-bilder om CCS-tekniken