Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-06-03 kl. 11:00

Utskottsmöte 2007/08:36

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-30 (UbU:s sessionssal)

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2007/08:78 om en effektivare förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenkraft. (JF)

3. (kl. 11.05) Ordförande Kaj Mårtensson och vice ordförande Staffan Truvé, IRIS (Industrial Research Institutes in Sweden), lämnar information om de svenska industriforskningsinstitutens verksamhet.

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 15
3. Information från IRIS