Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2008-12-16 kl. 15:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 15:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Justering av yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:95 om staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. jämte motioner. (KS)

2. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera protokollen från utskottets sammanträden den 16 december.

3. Kanslimeddelanden.

4. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Förslag till yttrande nr 6 delas senare på sammanträdesbordet