Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-01-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnar information om läget i WTO-förhandlingarna.

2. Behandling av skrivelse 2008/09:34 om Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 jämte motioner. (RB)

3. Behandling (inför utlåtande) av grönbok om territoriell sammanhållning. (SG)

4. Förslag om offentlig utfrågning tisdagen den 20 januari (i Skandiasalen kl. 09.30-12.30) med anledning av proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG jämte motioner.

5. Anmälan av inkomna fakta-PM

a) Global övervakning för miljö och säkerhet (GMES) (2008/09:FPM48),

b) Europeiska energinät (2008/09:FPM49),

c) Andra strategiska energiöversynen - tema försörjningstrygghet (2008/09:FPM51).

6. Inbjudan till utskottsordförandemöte i Prag den 25 och 26 januari på temat säker och hållbar energi för Europa (en ledamot vardera från NU och MJU).

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. PM från Utrikesdepartementet
2. PM och motionshäfte
3. PM samt grönbok och fakta-PM
5. Tre fakta-PM
6. Inbjudan och program