Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-10 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:34

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Inför senare behandling av yttrande till socialutskottet lämnar departementsrådet Sofia Wallström och departementssekreterare Karin Lewin, Socialdepartementet, information om proposition 2008/09:145 om omreglering av apoteksmarknaden.

3. Fortsatt behandling av utskottets ställningstagande till regeringens ståndpunkt angående meddelande (KOM(2008)699) från kommissionen om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt.

4. Begäran om utlämnande av handlingar rörande ACTA-förhandlingarna.

5. Fråga om deltagande i möte med delegation från Vallonska parlamentet torsdagen den 12 mars (kl. 11.00) för diskussion om förnybara energikällor (förutom BH och SA).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Två protokoll (endast i databasen)
2. Pressmeddelande om propositionen
3. Faktapromemoria 2008/09:FPM54 (samma som tidigare utdelad)
4. PM