Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-17 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:36

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa näringspolitiska frågor. (KS)

3. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. (SG)

4. (kl. 11.10) Generaldirektör Dan Sjöblom, avdelningschef Göran Karreskog och föredragande Thomas Ringbom, Konkurrensverket, lämnar synpunkter på förslaget om omreglering av apoteksmarknaden.

5. Information om socialutskottets offentliga utfrågning den 19 mars (kl. 09.00-11.50) om omregleringen av apoteksmarknaden.

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 16
3. Förslag till betänkande nr 18
4. Konkurrensverkets remissvar på Apoteksmarknadsutredningen
5. Information från socialutskottet