Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-03-31 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:39

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:39
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av yttrande till socialutskottet över proposition 2008/09:145 om omreglering av apoteksmarknaden jämte motioner. (KS)

3. Kanslimeddelanden.

4. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till yttrande nr 8