Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-04-28 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:44

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:44

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:44
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av skrivelse 2008/09:167 om en strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder jämte motioner. (RB)

3. (kl. 11.05) Verkställande direktör Kjell Jansson och enhetschef (produktion) Maria Sunér Fleming, Svensk Energi, lämnar synpunkter på proposition 2008/09:163 om en sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi.

4. Inbjudan till utrikesutskottets offentliga utfrågning om gasfrågan och energisäkerhet i EU:s yttre förbindelser - utvecklingen till 2020 den 7 maj (kl. 09.30-12.00).

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 19
3. PM från Svensk Energi
4. Program för utfrågningen
5. Rekommendation från EU-kommissionen ang. enhetligt system för patenttvister (dessutom finns två ekonomiska analyser tillgängliga i databasen)