Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:45

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:45

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:45
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:168 om vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna. (KS)

3. Behandling av proposition 2008/09:163 om en sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi jämte motioner. (RB)

4. Behandling av proposition 2008/09:174 om lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. (CA)

5. Inbjudan till konferens om energisäkerhet och global säkerhet i Bukarest 1-3 oktober (på utskottets egen bekostnad).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Utkast till betänkande nr 23
3. PM och motionshäfte samt information från Svensk Energi
4. PM samt yttrande från KU
5. Inbjudan till konferens i Bukarest