Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:47

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:47

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:47
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fråga om yttrande till socialutskottet av proposition 2008/09:190 om handel med vissa receptfria läkemedel jämte ev. motioner. (KS)

3. Behandling av motioner om vissa elmarknadsfrågor. (JF)

4. Behandling av proposition 2008/09:141 om förhandsprövning av nättariffer. (JF)

5. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2008/09:100). (UR)

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2008/09:101 med årsredovisning för staten 2008 jämte motion. (UR)

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM, remissvar från Konkurrensverket samt övrigt informationsmaterial (ev. motioner delas måndag kväll)
3. PM och motionshäfte
4. PM
5. PM
6. PM