Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 10:30

Utskottsmöte 2008/09:49

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:49

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:49
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet

a) lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 28 och 29 maj,

b) lämnar information om viktiga frågor i konkurrenskraftrådet under det svenska ordförandeskapet i höst.

2. Protokollsjustering.

3. Justering av yttrande till socialutskottet över proposition 2008/09:190 om handel med vissa receptfria läkemedel jämte motioner. (KS)

4. Fråga om ändrad tid för utskottets sammanträde den 9 juni (förslag: kl. 13.00 då näringsminister Maud Olofsson informerar om fordonspaketet).

5. Fråga om dag för utskottets första sammanträde i höst (förslag: onsdagen den 16 september kl. 09.30).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Information inför rådsmötet
2. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till yttrande nr 10.