Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 13:00

Utskottsmöte 2008/09:51

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:51

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:51
Datum och tid: 13:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. (kl. 13.00-14.00) Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnar information om statens insatser för fordonsindustrin.

2. Protokollsjustering.

3. Återrapport från Eureka-konferensen i Lissabon den 14 och 15 maj. (MWK, KÅ)

4. Inbjudan till lunch på danska ambassaden torsdagen den 11 juni (kl. 12.00-13.30) med anledning av studiebesök från Folketingets energiutskott.

5. Fråga om tidpunkt för utskottets sammanträde den 16 september.

6. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


2. Protokoll (endast i databasen)
3. Rapport och resolution
7. Inkommen skrivelse om kalkindustrin samt återrapport från biståndsministrarnas möte den 18 och 19 maj