Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2009-10-13 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av skrivelse 2008/09:206 om regelförenklingsarbetet jämte motioner. (KS)

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar m.m. jämte motioner. (RB)

4. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:2 med förslag om hösttilläggsbudget för 2009. (AKA)

5. Anmälan av inkomna faktapromemorior:

- Förordning om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen (2008/09:FPM153),

- Gasförsörjningsförordningen (2009/10:FPM1),

- Översyn av gruppundantaget för motorfordonssektorn (2009/10:FPM8),

- Översyn av gemenskapens innovationspolitik i en värld i förändring (2009/10:FPM12)

6. Information om utskottets arbete under riksmötet.

7. Aviserad inbjudan (för två ledamöter) att delta i den officiella delegationen till WTO:s ministermöte i Genève den 30 november - 2 december.

8. Anmälda ledamöter till seminariet om innovationspolitik den 14 oktober kl. 12.30-16.00 (tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond och Vinnova; lokal: L4-17).

9. Inbjudan till näringsutskottet att delta i socialutskottets sammanträde den 3 november (kl. 11.00) då socialminister Göran Hägglund rapporterar om arbetet med omregleringen av apoteksmarknaden.

10. Kanslimeddelanden.

11. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Två protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 5
3. PM
4. PM
5. Fyra inkomna fakta-PM samt PM
6. Förteckning över planerade ärenden samt ärendeplan för hösten
8. Förteckning över anmälda ledamöter samt program
10. Inkommen skrivelse om småföretagandet