Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU15 med anledning av proposition 2009/10:93 om vissa ändringar i lagen om ekodesign. (AKA)

3. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2009/10:121 om nyemission i SAS AB och ev. motioner. (KS)

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

6. (ca kl. 11.15) Generalkommissarie Annika Rembe och projekthandläggare David Lorentzon informerar om världsutställningen Expo 2010 i Shanghai den 1 maj – 31 oktober.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande 2009/10:NU15
3. PM (information om ev. motioner utsänds per mail under måndagen)