Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:32
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande 2009/10:NU16 med anledning av proposition 2009/10:133 om höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet och motioner. (AKA)

3. Förslag om inget yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2010. (UR)

4. Behandling av proposition 2009/10:172 om kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte och motioner. (RB)

5. Behandling av skrivelse 2009/10:168 om utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet. (GS)

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande 2009/10:NU16
4. PM och motionshäfte
5. PM
6. Konsoliderad förhandlingstext avseende ACTA-förhandlingarna