Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-04 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:34
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Politiskt sakkunnige Tanja Rasmusson, departementsrådet Malin Bonthron, ämnesrådet Stefan Johansson och departementssekreterare Frida Johannesson, Justitiedepartementet, lämnar återrapport om de s.k. ACTA-förhandlingarna.

3. Justering av betänkande 2009/10:NU18 med anledning av proposition 2009/10:128 om genomförande av direktiv om förnybar energi. (AKA)

4. Justering av betänkande 2009/10:NU19 med anledning av skrivelse 2009/10:168 om utvärdering av insatserna för forskning och innovation inom energiområdet. (GS)

5. Inbjudan till EU-möte (Joint Parliamentary Meeting) i Bryssel den 7 och 8 juni med temat "Towards a European Energy Community for the 21st Century" (för max 3 NU-ledamöter).

6. Information om besök i utskottet onsdagen den 5 maj kl. 10.00 i samband med riksdagens veteranförenings årsmöte.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Konsoliderad förhandlingstext avseende ACTA-förhandlingarna (finns endast tillgänglig på engelska)
3. Förslag till betänkande 2009/10:NU18
4. Förslag till betänkande 2009/10:NU19
5. Program för mötet