Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-18 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:36
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet

a) lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 25-26 maj (avseende punkterna 7, 10 och 14 på dagordningen)

b) lämnar information för överläggning med utskottet (i sakfrågan) angående kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om turism.

3. Justering av betänkande 2009/10:NU24 med anledning av proposition 2009/10:196 om vissa konkurrensfrågor och motioner. (KS)

4. Behandling av proposition 2009/10:169 om förändrat uppdrag för Sveaskog AB och motion. (RB)

5. Fråga om ytterligare deltagare i lunch med unga indiska parlamentariker onsdagen den 26 maj (utöver CBH och BH).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2a Dagordning för mötet. PM från När.dep. utsänds på måndag
2b Förslag från kommissionen och fakta-PM
3. Förslag till betänkande 2009/10:NU24
4. PM och motion samt rapport från Riksrevisionen och kommentar från Sveaskog
5. Program för besöket