Näringsutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista

Näringsutskottet 2009/10:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:38
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Övertagande från miljö- och jordbruksutskottet av förslag till ändring i kärntekniklagen i proposition 2009/10:184 om åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer.

3. Justering av betänkande 2009/10:NU26 med anledning av proposition 2009/10:172 om kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte och motioner. (RB)

4. Justering av yttrande 2009/10:NU5y till finansutskottet över proposition 2009/10:100 (den ekonomiska vårpropositionen) och motion.

5. Behandling av proposition 2009/10:202 om auktorisation och tystnadsplikt för patentombud. (AKA)

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till betänkande 2009/10:NU26
4. Förslag till yttrande 2009/10:NU5y
5. PM