Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2005-12-01 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:14

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:14
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling av proposition 2005/06:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller utgiftsområde 21 Energi punkten om investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus samt proposition 2005/06:32 om stöd för konvertering av oljeuppvärmningssystem i bostadshus jämte motioner. (UR)

3. Kanslimeddelanden.

4. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)