Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:20
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30) Koncernchef Peter Holmstedt, Innovationsbron AB, informerar om Innovationsbrons hittillsvarande verksamhet.

3. Behandling av motioner från allmänna motionstiden om vissa näringspolitiska frågor. (JF)

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga frågor.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Information om Innovationsbron AB
3. PM och motionshäfte samt inkommen skrivelse om ESS