Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa frågor om regional utvecklingspolitik. (SG)

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 om riksdagen i en ny tid jämte motioner. (UR)

4. Inbjudan från miljö- och jordbruksutskottet till offentlig utfrågning om styrmedel för att motverka klimatförändringar den 14 mars.

5. Fråga om deltagare till China Business Forum den 9 mars.

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 12 samt skrivelse från Nutek
3. PM och motionshäfte
4. Inbjudan
5. Program
6. Inkommen faktapromemoria 2005/06:FPM48 om Kommissionens årliga framstegsrapport - Lissabonstrategin