Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:23
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30) Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar information om regeringens synpunkter på Riksrevisionens granskning av bolagiseringen av Statens järnvägar.

3. Fortsatt behandling av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS6 angående bolagiseringen av Statens järnvägar jämte motioner. (KS)

4. (kl. 10.30) Statssekreterare Stefan Stern, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, lämnar information om aviserad grönbok om energipolitiken.

5. Fortsatt behandling av fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 om riksdagen i en ny tid jämte motioner. (UR)

6. Inbjudan (för två ledamöter) till rymdkonferens i Bryssel den 26 april.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Utredningsuppdrag om ägarförvaltningen av statliga bolag
4. Information inför rådsmöte den 14 mars om energifrågor
6. Inbjudan
7. Förteckning över vissa statliga bolagsstämmor 2006 samt publikation från LO