Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Verkställande direktör Magnus Brandel, Svenska Torvproducentföreningen, lämnar information om den aktuella situationen inom energitorvbranschen.

Ajournering till kl. 10.30.

3. Behandling av proposition 2005/06:83 om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m. jämte motioner. (JF)

4. Anmälan av grönbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler.

5. Deltagare till utskottets besök på Astra Zeneca den 5 april.

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

-- -- -- -- --

kl. 10.00 - 10.30 Verkställande direktör Erik Olsson och informationsdirektören Per Mossberg, Posten AB, lämnar information om Postens förvärv av företaget Strålfors. Mötet sker gemensamt med trafikutskottet.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. PM och motionshäfte
4. Grönbok och Faktapromemoria 2005/06:FPM45
5. Deltagarlista
6. Skrivelse från Region Blekinge, om vuxnas lärande sett från ett tillväxtperspektiv.