Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av skrivelse 2005/06:49 med regeringens redogörelse för regelförbättringsarbetet jämte motioner. (KS)

3. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:83 om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m. jämte motioner. (JF)

4. Utredaren Anders Linnhag och utredningschef Gunnar Fors, riksdagens utredningstjänst, presenterar rapport om konkurrensen inom dagligvaruhandeln.

5. Information om möte mellan de nordiska näringsutskotten onsdagen den 26 april (kl. 13.00 -15.00).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 10
3. Förslag till betänkande nr 15
4. Rapport
5. Information från Nordiska Rådet