Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fråga om senareläggning av utskottets behandling av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat jämte motioner.

3. Ordförande Olof Karlsson och styrelseledamoten Peter Danielsson, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO), lämnar synpunkter dels på proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat, dels på proposition 2005/06:143 om miljövänlig el med vindkraft.

4. Behandling av Riksrevisionens styrelses redogörelse 2005/06:RRS18 angående statens stöd till regional projektverksamhet jämte motioner. (SG)

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
3. Inkommen skrivelse från SERO
4. PM och motionshäfte