Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Enhetschef Maria Gustafsson m.fl. från Konsumentverket lämnar information om verkets rapport om landsbygdsbutiker.

3. Fortsatt behandling av utestående frågor rörande vissa konkurrenspolitiska motioner. (KS)

4. Fortsatt behandling av fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2005/06:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen jämte motion. (UR)

5. Fortsatt behandling av förslag i proposition 2005/06:158 vad gäller frågan om balansansvaret för el. (JF)

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Rapport plus pressmeddelande
4. PM