Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:158 om åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden, m.m. (JF)

3. Verkställande direktörerna Bo Källstrand, Svensk Energi, och Kenneth Jönsson, Mälarenergi, samt Göran Lagerstedt, Svensk Energi, lämnar synpunkter på regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen rörande småskalig vattenkraft.

4. Behandling av proposition 2005/06:143 om miljövänlig el med vindkraft jämte motioner. (KS)

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 18 och inkommen skrivelse
3. PM från Svensk Energi om elcertifikat för småskalig vattenkraft
4. PM och motionshäfte