Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 08:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

Utskottet håller offentlig utfrågning om elmarknaden

med program enligt bilaga.

Bilagor


- Program
- Utdrag ur rapport från Energimarknadsinspektionen
- Utdrag ur rapport från Konkurrensverket