Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:30

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista

Näringsutskottet 2005/06:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:154 om förnybar el med gröna certifikat och proposition 2005/06:100 (2006 års ekonomiska vårproposition) vad avser punkterna 8 och 11 om ändring i lagen om elcertifikat jämte motioner. (UR)

3. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2005/06:143 om miljövänlig el med vindkraft jämte motioner. (KS)

4. Behandling och justering av betänkande om uppskov med behandlingen av vissa ärenden till nästa riksmöte. (IS)

5. Information om strukturfondsförhandlingarna. (SG)

6. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll.

7. Kanslimeddelanden.

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 17 samt inkommen skrivelse
3. Förslag till betänkande nr 21
4. Förslag till betänkande nr 22
5. PM från Näringsdepartementet
7. Två inbjudningar till utskottet