Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2007-03-29 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista

Näringsutskottet 2006/07:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa elmarknadsfrågor samt Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS24 angående kvaliteten i elöverföringen. (KS)

3. Fortsatt beredning av frågan om behandlingen av proposition 2006/07:57 om försäljning av vissa statligt ägda företag jämte motioner.

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 9