Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2006-11-30 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista

Näringsutskottet 2006/07:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av proposition 2006/07:1 utgiftsområde 24 Näringsliv jämte motioner. (KS)

3. Fråga om inledare vid utskottets debatter i kammaren.

4. Generaldirektör Lena Johansson, chefen för enheten för EU:s handelspolitik Johan Krafft och chefen för enheten för WTO och handelsutvecklingen Agnès Courades-Allebeck, Kommerskollegium, lämnar information dels om Kommerskollegiets verksamhet, dels om WTO-förhandlingarna och EU:s nya handelsstrategi.

5. (kl. 10.30) Generalsekreterarna Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen, och Lars Kristoferson, Världsnaturfonden WWF Sverige, samt styrelseledamoten Astor Ericsson, Älvräddarna, lämnar synpunkter på förslag rörande småskalig vattenkraft.

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga frågor.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 1 (ytterligare text delas under onsdagen)
4. Information från Kommerskollegium
5. Skrivelser med synpunkter på småskalig vattenkraft
6. Inbjudan till seminarium med fredspristagaren den 13 december samt förteckning över deltagare till utskottets studieresor till Bulgarien och Rumänien