Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-02-21 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:18

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:18
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till finansutskottet över kommissionens meddelande (SEK/2007/1188) om en budgetreform för ett Europa i förändring. (SG)

3. Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnar information inför möte med konkurrenskraftsrådet.

4. Fortsatt överläggning kring frågan om EU:s förslag rörande förnybara energikällor. (UR)

5. (kl. 10.15) Verkställande direktör Claes de Neergaard och ekonomichef Lennart Samuelsson, Industrifonden, informerar om Industrifondens verksamhet.

6. (kl. 11.00) Verkställande direktör Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, informerar om Norrlandsfondens verksamhet.

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till yttrande nr 3y
3. EU-information från näringsdepartementet inför möte med KK-rådet
4. Utkast till utskottets ställningstagande utsänds senare.