Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:20

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:20
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av motioner om vissa näringspolitiska frågor. (RB)

3. (kl. 09.40) Verkställande direktör Johan Carlstedt, Connect Sverige, informerar om Connects verksamhet.

4. Fortsatt överläggning rörande regeringens ståndpunkt till EU:s förslag om ändring i mönsterskyddsdirektivet.

5. Förslag till program för närings- och kulturutskottens gemensamma offentliga utfrågning om upphovsrätt på internet den 3 april (kl. 08.30-12.00).

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. Förslag till betänkande nr 8
3. Information om Connect Sverige
4. PM från Justitiedepartementet
5. Förslag till program