Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-27 kl. 10:00

Utskottsmöte 2007/08:23

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Medgivande om att kulturutskottets ledamöter och tjänstemän får delta i sammanträdet.

2. Utredare Katarina Delin, riksdagens utredningstjänst, lämnar upplysningar (inför utfrågningen den 3 april) om vissa frågor rörande fildelning på internet.

3. Kanslimeddelanden.

4. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. PM från RUT
3. Inbjudan till forskningskonferens 10 april