Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. (kl. 09.30) Generaldirektör Claes Norgren och avdelningschef Göran Karreskog, Konkurrensverket, lämnar synpunkter på proposition 2007/08:87 rörande Apoteket AB.

3. (kl. 10.00) Generaldirektör Gunnar Larsson, programchef Lars Jönsson och utredare Carl Magnus Berglund, Konsumentverket, lämnar synpunkter på proposition 2007/08:87 rörande Apoteket AB.

4. (kl. 10.45) Statssekreterare Dan Ericsson, Finansdepartementet, och ämnesrådet Sofia Wallström, Socialdepartementet, lämnar information om Apoteket AB.

5. Fortsatt behandling - för yttrande till socialutskottet - av proposition 2007/08:87 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder jämte motion. (KS)

6. Fråga om eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2007/08:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. (UR)

7. Inbjudan från civilutskottet till internt seminarium om energieffektiva bostäder den 24 april kl. 09.00-11.50 ( i Skandiasalen).

8. Kanslimeddelanden.

9. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
6. PM
7. Inbjudan från civilutskottet