Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Behandling av proposition 2007/08:127 om vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar, m.m. jämte motioner. (JF)

3. Behandling av proposition 2007/08:135 om ny konkurrenslag m.m. jämte motioner. (KS)

4. Behandling av motioner om vissa immaterialrättsliga frågor. (KD)

5. Kanslimeddelanden.

6. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM och motionshäfte
3. PM och motionshäfte
4. PM och motionshäfte
5. Förteckning över de som anmält sig till Norgeresan samt flygtider m.m.