Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Ordförande Håkan Malmros och vice ordförande Bengt Andersson, Fria Postoperatörers Förbund, lämnar synpunkter på propositionen om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

2. Protokollsjustering.

3. Justering av betänkande med anledning av proposition 2007/08:127 om vissa ändringar i lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar jämte motioner. (JF)

4. Fråga om möte (tillsammans med MJU) med irländska parlamentets utskott för klimatförändringar och energisäkerhet för diskussion om främst biobränslefrågor torsdagen den 22 maj (kl. 14.30-15.30).

5. Fråga om besök från underhuset (Regulatory Reform Select Committee) för diskussion om regelreformeringsarbetet onsdagen den 4 juni kl. 17.00-18.00 (alternativt middag på brittiska ambassaden kl. 19.30-22.00).

6. Förslag om de två inledande sammanträdena under nästa riksmöte (18 september kl. 09.30 resp. 2 oktober kl. 09.30).

7. Fråga om deltagande (för en ledamot) i OECD-seminarium (Climate Change, Growth, Stability) i Paris den 3 och 4 juni.

8. Fråga om deltagande i utskottets besök hos Teknikföretagen den 14 maj (kl. 17.00-19.30).

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. PM från Fria Postoperatörers Förbund (FPF) jämte remissvar
2. Protokoll (endast i databasen)
3. Förslag till betänkande nr 12
7. Inbjudan till OECD
8. Förteckning över anmälda deltagare till besöket hos Teknikföretagen