Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-06-05 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:37

Föredragningslista

Näringsutskottet 2007/08:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:37
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-30 (UbU:s sessionssal)

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Justering av betänkande med anledning av proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S jämte motioner. (KS)

3. Alf Eriksson lämnar information från OECD-seminarium i Paris (tema: Climate Change, Growth, Stability).

4. Fortsatt behandling av inbjudan (för två ledamöter) till WTO-konferens i Genève den 11 och 12 september.

5. Fråga om besök hos Riksbanken onsdagen den 29 oktober (kl. 10.00-13.00, inkl. lunch).

6. Information om utskottets arbete under inledningen av hösten.

7. Information om utskottets studieresa till Nordnorge och Norrbotten den 1-5 september.

8. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll.

9. Kanslimeddelanden.

10. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Förslag till betänkande nr 13