Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-11 kl. 14:00

Utskottsmöte 2008/09:20

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:20
Datum och tid: 14:00
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, lämnar information om ny proposition om stärkta insatser för fordonsindustrin.

3. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:86 om åtgärder för förstärkt exportfinansiering. (KS)

4. Kanslimeddelanden.

5. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM från Regeringskansliet (i databasen och utdelas på sammanträdet)
3. Förslag till betänkande nr 12 (i databasen och utdelas på sammanträdet)