Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:32

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:32
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. Protokollsjustering.

2. Statssekreterare Jöran Hägglund med medarbetare från Näringsdepartementet

a) lämnar information för överläggning med utskottet angående meddelande (KOM(2008)699) från kommissionen om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt,

b) lämnar information inför konkurrenskraftsrådets möte den 5 och 6 mars (avseende näringsministerns frågor).

3. Justering av betänkande med anledning av proposition 2008/09:92 om ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked jämte motioner. (JF)

4. Fortsatt behandling av utskottets ställningstagande till regeringens ståndpunkt om förhandlingarna om ett handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA).

5. Behandling av motioner om vissa mineralpolitiska frågor. (SG)

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:124 om nyemission i SAS AB. (KS).

7. Anmälan av fakta-PM (2008/09:FPM81) om ekonomisk återhämtningsplan för Europa.

8. Inbjudan till interparlamentarisk konferens i S:t Petersburg den 31 mars om gasledningen i Östersjön ("projektet Nordstream") (för NU och MJU totalt tre ledamöter).

9. Fråga om möte med delegation från Vallonska parlamentet torsdagen den 12 mars kl. 11.00 (för diskussion om förnybara energikällor).

10. Återrapport från EU-konferens den 16 och 17 februari om en ny giv för ekonomisk återhämtning i Europa. (CAE)

11. Kanslimeddelanden.

12. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Protokoll (endast i databasen)
2. PM från Näringsdep. (inkl. information om handels- och forskningsministrarnas frågor)
3. Förslag till betänkande nr 15
4. Utkast till ställningstagande
5. PM samt två mineralkartor
6. Handlingar delas under onsdagen (motionstiden löper ut kl. 16.30 på onsdag)
7. Inkommen fakta-PM
8. Inbjudan
11. World Energy Outloch 2008 (presenterad av IEA vid EU-konferens i Prag 25 och 26 jan.)