Näringsutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:35

Föredragningslista

Näringsutskottet 2008/09:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:35
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 4-27

Föredragningslista

1. (kl. 09.30) Koncernchef Lars G Josefsson och tf. kommunikationsdirektör Christopher Eckerberg, Vattenfall AB, lämnar information om det planerade samgåendet med nederländska Nuon.

2. (kl. 10.15) Statssekreterare Ola Alterå med medarbetare från Näringsdepartementet

a) lämnar information om regeringens syn på Vattenfalls planerade samgående med nederländska Nuon,

b) lämnar information om bonusar i statligt ägda företag.

3. Protokollsjustering

4. Fortsatt behandling av utskottets ställningstagande till regeringens ståndpunkt angående meddelande (KOM(2008)699) från kommissionen om ett europeiskt råvaruinitiativ för fler jobb och ökad tillväxt.

5. Information från Justitiedepartementet om bakgrunden till sekretessen rörande ACTA-förhandlingarna.

6. Kanslimeddelanden.

7. Ev. övriga ärenden.

Bilagor


1. Information från Vattenfall
2b.Information från Näringsdepartementet
3. Protokoll (endast i databasen)
4. Utkast till ståndpunkt delas senare
5. PM från Justitiedepartementet